fbpx

Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace objednatelem jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Objednatel tímto souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Zhotovitel má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.nechlaskuvyrust.cz užívá na této webové stránce soubory cookies.